Muziek- / Zangtherapie Tiel

Als onze innerlijke balans verstoord is, kan muziektherapie een hulp zijn. Muziektherapie is een non-verbale therapie en kan waardevol zijn als bijvoorbeeld communicatie via een gesprek moeilijk is. Muziek maakt communicatie op een andere wijze mogelijk zoals bijvoorbeeld in een vraag en antwoordspel of bij het samen zingen van een melodie.
Bij het luisteren naar muziek valt bijna niet stil te zitten. Ze zet je in beweging. Ook kan muziek een verstillende en ontspannende werking hebben. Je kunt hierbij denken aan het luisteren naar een enkele toon of naar een rustig voortkabbelende melodie. De kracht van muziek ligt dan ook in beweging en ordening. Beweging vind je terug in het tempo en in de dynamiek. Het ordenende aspect vind je in de indeling in maten, toonhoogtes en in de vorm van het muziekstuk. Muziektherapie maakt gebruik van deze eigenschappen in de muziek.

Hoe werkt muziektherapie

Door middel van klank en muziek kunnen kinderen en volwassenen zich expressief uiten. Door het aanbieden van gerichte oefeningen tijdens de muziektherapie kan de cliënt tevens ervaren hoe muziek en musiceren op hem inwerkt. Dit kan een innerlijke doorleving bij hem op gang brengen. De muziek raakt aan zijn gevoelsleven Dit noemt met de impressieve werking van muziek.
Tijdens de muziektherapie bespeel je een instrument, zing of luister je naar muziek. Elke therapie is uniek, afgestemd op de hulpvraag en de voorkeur voor een instrument. De instrumenten zijn eenvoudig te bespelen en veelal voor de therapie ontwikkeld. Ook is het mogelijk de trillingen van de instrumenten direct op het lichaam te voelen.

Er wordt een doelstelling voor de therapie vastgelegd. Door middel van oefeningen wordt hieraan gewerkt. Hierbij gaat het niet om het resultaat, maar om het proces. Dit proces is gericht op het verkrijgen van inzicht en stimuleren van ontwikkeling en genezing.
Ervaring met muziek maken is niet nodig. Muziektherapie is er voor volwassenen en voor kinderen. De therapie wordt ingezet bij bijvoorbeeld een stoornis uit het autistisch spectrum, depressie, ADHD, bij verstandelijke of lichamelijke beperkingen, burn-out, levensvragen en bij dementie. Bij kinderen met leerproblemen, dyslectie, bedplassen, faalangst en concentratieproblemen heeft muziektherapie een positieve uitwerking.

Zangtherapie

Zang is een zeer directe uiting: er is geen instrument tussen degene die zingt en de klank die ontstaat. Je bent je eigen instrument. Je zingt op de uitademing en de trillingen kun je voelen in je lichaam. Aan de stem kun je horen hoe iemand zich voelt.
Zang biedt tal van mogelijkheden voor therapie zoals: vergroten van het zelfbewustzijn, ontspanning (bv via de ademhaling), verdieping van de ademhaling.

SMTA

Deze behandeling is bedoeld voor mensen met afasie ten gevolge van een niet aangeboren hersenletsel. Het uitgangspunt van de behandeling is dat door middel van ritme en melodie een brug naar het taalgebied gelegd wordt. Dit kan een gunstig effect op het vloeiend spreken hebben en vergroot de communicatiemogelijkheden van de cliënt.


Consult:
€ 40,00 per half uur
€ 57,50 per drie kwartier
Frequentie: doorgaans 1 of 2 periodes à half uur of drie kwartier
Vergoeding: door ziektekostenverzekeringen en mogelijkheden via PGB.

Muziektherapie - kunstzinnige therapie

Bewaren

Bewaren

Bewaren

Bewaren

Bewaren