Klankmassage in Tiel

Met klankmassage worden de trillingen van klankschalen op het lichaam overgedragen. De schalen staan op en om het geklede lichaam en worden zacht aangeslagen. Klank en trillingen brengen een diepe ontspanning teweeg.

Klankmassage bij oververmoeidheid en stress

De klankmassage is ontwikkeld door Peter Hess. Deze methode behaald goede resultaten bij oververmoeidheid en stress. Door klankmassage ervaart de cliënt zijn lichaam. Hierdoor kan het lichaamsbewustzijn en het zelfvertrouwen toenemen. Pijnklachten kunnen verminderen door gerichte behandeling. Denk hierbij bijvoorbeeld aan rug- schouder of nekklachten.
Ga op in de beleving van deze fijnzinnige klanken.

Klankmassage en oorsuizen (tinnitus)

De Duitse KNO-arts Dr Uwe H.Ross heeft onderzoek naar tinnitus gedaan. Met behulp van klankmassage heeft hij een werkwijze ontwikkeld die de gevolgen van hinderlijk oorsuizen positief beïnvloeden. In augustus 2014 heb ik lessen bij hem gevolgd en zijn werkwijze bestudeerd.

Zonder dat er sprake is van geluid nemen mensen met tinnitus dit waar. Dit kan leiden tot gevoelens van depressie, slaap- concentratieproblemen, roept stress op, boosheid en verdriet. De aandacht richt zich steeds meer op dit geluid en verergert de daarmee verbonden gevoelens. Door gebruik te maken van klankschalen op het lichaam ontstaan gevoelens van geborgenheid en innerlijke vrede. Indien op hetzelfde moment ook de aandacht op tinnitus wordt gericht kan het hinderlijk oorsuizen verbonden worden met positieve gevoelens en kunnen de klachten draaglijk worden.

Ook andere aan stress gerelateerde klachten kunnen op deze wijze behandeld worden.


Consult: € 65,-
Duur : 1 uur
Frequentie: 3 tot 8 keer afhankelijk van de vraag
De massages vinden plaats in mijn praktijk in Tiel.
Vergoeding mogelijk via aanvullende ziektekostenverzekeringen.